Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


9-ojo šaukimo tarybos posėdis Nr.21   [2020-05-21]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


1.. TP-163 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


2.. TP-142 Dėl buvusios naftos bazės, esančio Raseinių r. sav., Virgainių k., Pramonės g., aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo programos 2020-2024 m. patvirtinimo   Išsamiau


3.. TP-152 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-66 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


4.. TP-150 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, rengimo, vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


5.. TP-161 Dėl Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo   Išsamiau


6.. TP-143 Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo   Išsamiau


7.. TP-147 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-414 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose kainų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


9.. TP-159 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Pramedžiavos kaimo bendruomenei   Išsamiau


10.. TP-144 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje patvirtinimo   Išsamiau


11.. TP-157 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvo patvirtinimo   Išsamiau


12.. TP-158 Dėl Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2020 metų vasarą   Išsamiau


13.. TP-160 Dėl Raseinių r. Nemakščių darželio reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau


14.. TP-162 Dėl Raseinių r. Viduklės darželio reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau


16.. TP-148 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau


17.. TP-149 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano vizijos ir prioritetų patvirtinimo   Išsamiau


21.. TP-164 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių mieste   Išsamiau


22.. TP-165 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Ariogalos mieste   Išsamiau


23.. TP-153 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau


24.. TP-167 Dėl objektų, finansuojamų pagal ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, sąrašo patvirtinimo   Išsamiau


25.. TP-173 Dėl Raseinių meno mokyklos direktoriaus atleidimo iš pareigų   Išsamiau


26.. TP-174 Dėl Raseinių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudėties patvirtinimo   Išsamiau


27.. TP-170 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


28.. TP-168 Dėl pritarimo projektui "Bendras Lietuvos - Lenkijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų gerinimas"   Išsamiau


29.. TP-169 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių butų ūkis“   Išsamiau


30.. TP-172 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių butų ūkis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių komunalinės paslaugos“ reorganizavimo sąlygų projektui   Išsamiau


31.. TP-176 Dėl pritarimo projektui, skirtam turizmo paslaugų sektoriaus veiklos gerinimui bei kultūros ir gamtos paveldo objektų įveiklinimui   Išsamiau