Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Kaimo reikalų komiteto posėdis 2019-11-27   [2019-11-27]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-363 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-325 "Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo" pripažinti netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. TP-354 Dėl asmens duomenų tvarkymo Raseinių rajono savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-357 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-85 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo" pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-358 Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-349 Dėl UAB „Raseinių šilumos tinklai“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,


6.. TP-350 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-351 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau


8.. TP-359 Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-360 Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro savininko kapitalo padidinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-361 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-364 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-365 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 1
Rašimienė Gitana,
Prieš: 1
Zubiela Romaldas,


13.. TP-367 Dėl viešosios įstaigos Raseinių rajono jaunimo užimtumo centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo   Išsamiau