Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2017-03-21   [2017-03-21]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-113 Dėl pritarimo Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2016 metų veiklos atas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-99 Dėl pritarimo Raseinių rajono kultūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


4. TP-98 Dėl pritarimo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų ve   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-100 Dėl pritarimo Raseinių krašto istorijos muziejaus direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


6. TP-112 Dėl pritarimo Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-130 Dėl pritarimo Raseinių vaikų globos namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-115 Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos apraš   Išsamiau


9. TP-121 Dėl Raseinių krašto istorijos muziejaus nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-123 Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių p   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-125 Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo pro   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-134 Dėl leidimo Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijai steigti ikimokyklinio ugdymo grupę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-140 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-139 Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus nustatymo Raseinių meno mokykloje 2017-2019 metais   Išsamiau