Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2018-06-19   [2018-06-19]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-259 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-148 "Dėl sa   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-217 Dėl nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Dari   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-218 Dėl Dariaus Ulicko atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pav   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-231 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo į pareigas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas,
Susilaikė: 1
Rimkienė Aurelija,
Prieš: 0


6. TP-232 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas,
Susilaikė: 1
Rimkienė Aurelija,
Prieš: 0


7. TP-270 Dėl 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-225 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-226 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo savivaldybės įmonei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-220 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-237 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Raseinių psichikos sve   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-239 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro savin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-261 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-267 "Dėl ši   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-256 Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. siektinų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-246 Dėl viešosios įstaigos Raseinių psichikos sveikatos centro įstatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-247 Dėl viešosios įstaigos Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-248 Dėl viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-224 Dėl viešosios įstaigos Raseinių ligoninės įstatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-227 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į savivaldybių vis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Juška Edgaras, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-219 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. TP-215 Dėl Raseinių rajono kultūros centro 2018-2020 strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. TP-221 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. TS-236 ,,Dėl apmo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. TP-250 Dėl Raseinių r. Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus Vytauto Dargvainio darbo su   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. TP-252 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25. TP-255 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


26. TP-264 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-135 "Dėl Raseini   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


27. TP-222 Dėl reagavimo į savižudybių riziką Raseinių rajone algoritmų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


28. TP-223 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29. TP-249 Dėl pavedimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


30. TP-254 Dėl pritarimo projektui globos centro veiklos dalinis finansavimas iš Europos Sąjungos fondų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


31. TP-257 Dėl Raseinių vaikų globos namų nuostatų pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


32. TP-258 Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialines rizikas, tvarkos aprašo patv   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


33. TP-260 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-434 „Dėl soc   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


34. TP-266 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patv   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


35. TP-268 Dėl siuntimų trumpalaikei ar ilgalaikei globai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


36. TP-263 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patv   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Rimkienė Aurelija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0