Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2017-09-25   [2017-09-25]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-313 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-315 Dėl pritarimo techninio projekto "Mokslo paskirties pastato-mokyklos, Raseinių m., Kalnų g.3,   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-319 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-9 "Dėl Raseini   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-310 Dėl mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-314 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įsta   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-316 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas,
Susilaikė: 1
Vazgys Jonas,
Prieš: 0


8. TP-323 Dėl patalpų išlaikymo išlaidų kompensavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-324 Dėl vidutinių kuro kainų nustatymo 2017-2018 metų šildymo sezonui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-325 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo savivaldybės įmonei   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-326 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-329 Dėl elektros oro linijų išpirkimo Raseinių rajono savivaldybės gyvenvietėse   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-330 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0