Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2020-04-06   [2020-04-06]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


1.. TP-98 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


2.. TP-99 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo   Išsamiau


3.. TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


4.. TP-102 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir jos pasirašymui   Išsamiau


5.. TP-75 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms   Išsamiau


6.. TP-72 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo   Išsamiau


7.. TP-74 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti   Išsamiau


8.. TP-38 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo   Išsamiau


10.. TP-76 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos projekto "Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas" finansavimo   Išsamiau


11.. TP-103 Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Nemakščių darželį, prijungiant prie Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos   Išsamiau


12.. TP-104 Dėl Raseinių r. Šiluvos gimnazijos struktūros pertvarkos   Išsamiau


13.. TP-105 Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Viduklės darželį, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos   Išsamiau


14.. TP-107 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos   Išsamiau


15.. TP-108 Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos struktūros pertvarkos   Išsamiau


16.. TP-109 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais   Išsamiau


17.. TP-112 Dėl drausminės nuobaudos taikymo Raseinių meno mokyklos direktoriui   Išsamiau


18.. TP-106 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-283 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau