Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2020-01-28   [2020-01-28]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-2 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. TP-1 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo Savivaldybės įmonei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-7 Dėl savivaldybės būsto pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-11 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ Raseinių rajono savivaldybėje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 2
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


5.. TP-12 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-23 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m gruodžio 27 d. sprendimo Nr. TS-380 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-13 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,


10.. TP-14 Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti susitarimą dėl 2011 m. gruodžio 28 d. paskolos sutarties Nr. 2S-15 pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-15 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Betygala“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-16 Dėl pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 2
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


13.. TP-21 Dėl pritarimo projektui „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 2
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


14.. TP-17 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 2
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius,


15.. TP-22 Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame projekte   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.. TP-24 Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie memorandumo pasirašymui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17.. TP-25 Dėl pritarimo projektui „Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18.. TP-26 Dėl pritarimo projektui „Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salės atnaujinimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19.. TP-4 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Kunigiškis Giedrius,


20.. TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.. TP-27 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0