Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2016-03-21   [2016-03-21]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-112 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskait   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-130 Dėl pritarimo UAB "Raseinių autobusų parkas" 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-134 Dėl pritarimo UAB " Raseinių komunalinės paslaugos" 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-145 Dėl pritarimo UAB "Raseinių vandenys" 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-141 Dėl pritarimo UAB "Raseinių šilumos tinklai" 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 1
Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0


7. TP-140 Dėl pritarimo SĮ "Raseinių butų ūkis" 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 2
Kenstavičius Česlovas, Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0


8. TP-123 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-148 Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliek   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas,
Susilaikė: 3
Kenstavičius Česlovas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0


11. TP-129 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-52 "Dėl proje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-132 Dėl 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-26 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 metų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-144 Dėl pritarimo projektui "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekons   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-147 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti lengvąjį automobilį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 2
Kenstavičius Česlovas, Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0