Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2018-01-22   [2018-01-22]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-3 Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros visuotiniame dalin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau


4. TP-8 Dėl pritarimo projektui "Raseinių m., Turgaus g. rekonstravimas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-4 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-6 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo Antaninai Dapkuvienei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-17 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-5 Dėl turto perdavimo Raseinių kūno kultūros ir sporto centrui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-18 Dėl 2018-2019 metų Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-19 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Raseinių vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo i   Išsamiau


11. TP-21 Dėl Raseinių rajono savivaldybės paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros   Išsamiau


12. TP-22 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinim   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-28 Dėl programos "Šiluva-mažoji kultūros sostinė 2018" patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-10 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-146 "Dėl nuo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0