Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2019-03-19   [2019-03-19]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-96 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtini   Išsamiau


3. TP-97 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Rase   Išsamiau


4. TP-80 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms   Išsamiau


5. TP-77 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Lie   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-91 Dėl leidimo naudoti Raseinių rajono savivaldybės herbą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-84 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 2018 m. vykdymo atas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-92 Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-75 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-78 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 1
Bautronis Andrius,
Prieš: 0


11. TP-90 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldy   Išsamiau


12. TP-95 Dėl mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tv   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-89 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Liudo Kavaliausko atleidimo iš p   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Bautronis Andrius,


14. TP-112 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0