Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2017-01-24   [2017-01-24]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-14 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. TS-92 "Dėl pasirengi   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 1
Rašimienė Gitana,
Prieš: 0


3. TP-27 Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-3 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr.(1.1)TS-33 "Dėl Ra   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-9 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-21 Dėl pritarimo Raseinių rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavim   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-10 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2017-2019 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-16 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-357 "Dėl Rasein   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 1
Galubauskas Gediminas Kazys,
Prieš: 0


10. TP-30 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui programos ERASMUS+ proj   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-17 Dėl pritarimo projektui "Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-26 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2016 m. ataskaita   Išsamiau


14. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-436 „Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių rajono švietimo centrą, prijungiant prie Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau