Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2019-04-29   [2019-04-29]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-128 Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-117 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos atask   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-119 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties išlaidų, skirtų darbo užmokesči   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-123 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 metų finansinių ataskaitų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-120 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-127 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-121 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-130 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvų nust   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-126 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-122 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, norm   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-125 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkini   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-129 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, nor   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-136 Dėl Raseinių rajono savivaldybės maudyklos ir rekreacinių zonų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-132 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-353 "Dėl Rasei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0