Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2018-04-23   [2018-04-23]2. TP-153 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ata   Išsamiau


3. TP-184 Dėl Raseinių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvir   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 1
Vazgys Jonas,
Prieš: 0


4. TP-174 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 2017 m. vykdymo ata   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-167 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-27 "Dėl Rasei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-166 Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-171 Dėl viešosios ir privačios partnerystės projekto "Gatvių apšvietimo modernizavimas Raseinių r   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-173 Dėl pritarimo projektui "Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23,   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-175 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-179 Dėl pritarimo projektui "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekons   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-177 Dėl pritarimo projektui "Raseinių m., Žemaičių g. rekonstravimas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-182 Dėl dalyvavimo projekte "WiFi4EU"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-183 Dėl pritarimo projektui "Raseinių m., Aguonų g. rekonstravimas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


14. TP-163 Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-140 Dėl savivaldybės turto perdavimo valstybės nuosavybėn   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-145 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-146 Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-147 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-165 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-154 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių šilumos tinkla   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. TP-178 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. TP-148 Dėl 2018 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. TP-187 DĖL 2018 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0