Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


9-ojo šaukimo tarybos posėdis Nr. 10   [2019-10-30]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl Raseinių r. Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės darželio, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Viduklės darželio nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 5
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


3. Dėl Raseinių r. Ilgižių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 6
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Šiluvos gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Šiluvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 6
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


5. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-174 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 6
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


6. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 5
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


7. Dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Bartkus Ričardas, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 4
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Ulickas Darius, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 1
Gricius Algirdas,


8. Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų ir medicinos psichologų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 1
Gricius Algirdas,
Prieš: 0


9. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sasario 23 d. sprendimo Nr. TS-57 ,,Dėl Raseinių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 3
Rašimienė Gitana, Gricius Algirdas, Garliauskienė Jūratė,
Prieš: 3
Kuzmarskis Vaidas, Ulickas Darius, Blinstrubas Vincas,


10. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano Viduklės sen. ir Raseinių sen. vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų   Išsamiau


11. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO SUMAŽINIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTAMS 2019 M.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 5
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


12. Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir pasibaigusiomis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 4
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Ulickas Darius, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


16. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui dėl eismo saugumo priemonės įrengimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 4
Kuzmarskis Vaidas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


17. Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo savivaldybės įmonei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. Dėl autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 3
Kuzmarskis Vaidas, Ulickas Darius, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


20. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Raseinių dienos centrui “Vilties takas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. Dėl gatvių panaikinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. Dėl žemės mokesčio lengvatos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 3
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 1
Ulickas Darius,


23. Dėl UAB Raseinių žuvininkystė atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 1
Ulickas Darius,


24. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 4
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė,
Prieš: 0


25. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 4
Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 1
Ulickas Darius,


26. Dėl 2002 m. vasario 21 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.10 Dėl išlaidų limito lengviesiems tarnybiniams automobiliams patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


27. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


28. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IŠNUOMOJIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29. DĖL SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO BEI BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Karabinas Vidmantas, Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Blinstrubas Vincas, Lukminaitė Dovilė, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0