Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2017-08-22   [2017-08-22]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-288 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau


3. TP-286 Dėl specialaus tipo ir keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susi   Išsamiau


4. TP-287 Dėl specialaus tipo ir keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susi   Išsamiau


5. TP-278 Dėl pritarimo projektui "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rasein   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-291 Dėl savivaldybės turto investavimo į VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro "Atra   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-298 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-434 patvirti   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-302 Dėl mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos ap   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-303 Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių ir gautų lėšų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-304 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-126 "Dėl klasių   Išsamiau


11. TP-305 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų ben   Išsamiau


12. TP-307 Dėl renginių organizavimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0