Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2019-02-13   [2019-02-13]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl leidimo Raseinių kūno kultūros ir sporto centrui pirkti transporto priemonę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB Raseinių šilumos tinklai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 1
Skamarakas Matas,
Prieš: 0


6. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-316 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai Ilgižių krašto kaimų bendruomenei „Santaka“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Ramonų kaimo bendruomenei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Užkalnių kaimo bendruomenei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Dumšiškiai“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lakštučių kaimų bendruomenei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Slabada“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Ariogalos bendruomenė“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių rajono savivaldybės administracijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0