Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2017-10-24   [2017-10-24]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-364 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-363 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas,
Susilaikė: 2
Babonienė Ona, Bautronis Andrius,
Prieš: 0


4. TP-352 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-135 "Dėl Raseini   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-369 Dėl atstovo delegavimo į viešosios įstaigos Raseinių verslo ir technologijų mokyklos vadovų a   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 2
Babonienė Ona, Bautronis Andrius,


6. TP-356 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos visuotin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-370 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas,
Susilaikė: 1
Bautronis Andrius,
Prieš: 0


8. TP-336 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-266 ,,Dėl s   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-338 Dėl Raseinių lopšelio – darželio „Saulutė“ patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių patv   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-339 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir jos pasirašymui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-341 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo pag   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-342 Dėl autobuso perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių autobusų parkas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas,
Susilaikė: 1
Bautronis Andrius,
Prieš: 0


13. TP-348 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0