Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2018-11-27   [2018-11-27]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. DĖL 2018 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. DĖL RASEINIŲ MIESTO KLEVŲ GATVĖS AŠINĖS LINIJOS KOORDINAČIŲ PATIKSLINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo NR. TS-359 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo“ 1 punkto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. DĖL ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl 2016 metų žemės mokesčio lengvatų suteikimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Vazgys Jonas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0


12. DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO UAB „RASEINIŲ VAISTINĖ“   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl autobusų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių r. Šiluvos gimnazijai ir Raseinių r. kultūros centrui   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr.TS-273 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Vazgys Jonas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0


17. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO PLĖTROS AGENTŪROS VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. DĖL PRITARIMO TARNYBINIO TRANSPORTO STEBĖJIMO IR KONTROLĖS PASLAUGOS PIRKIMUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kuzmarskis Vaidas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Vazgys Jonas,


21. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.TS-148 „DĖL SAVIVALDYBĖS KOMITETŲ SUDARYMO IR KOMITETŲ PIRMININKŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0