Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2020-02-17   [2020-02-17]



Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-29 Dėl Raseinių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2023 metų programos ir Raseinių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. TP-62 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-58 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-37 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“ 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-41 Dėl leidimo Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje steigti priešmokyklinio ugdymo grupę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-56 Dėl leidimo Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje steigti priešmokyklinio ugdymo grupes   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-48 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-63 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-36 Dėl leidimo Raseinių socialinių paslaugų centrui pirkti transporto priemonę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-45 Dėl pritarimo paramos gavimui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-65 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. Užimtumo didinimo programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 1
Tamaliūnas Mingaudas,
Prieš: 0