Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2016-03-22   [2016-03-22]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-114 Dėl pritarimo Raseinių rajono kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-118 Dėl pritarimo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų v   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-139 Dėl pritarimo Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-91 Dėl pritarimo Raseinių krašto istorijos muziejaus direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-69 Dėl Raseinių rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau


7. TP-138 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programos priemonės   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-119 Dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos teikiamos mokamos paslaugos 2016 m   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-120 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-126 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų ben   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-127 Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo pro   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0