Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2020-04-28   [2020-04-28]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


1.. TP-82 Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2019 metų ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


2.. TP-98 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


3.. TP-110 Dėl pritarimo UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


4.. TP-114 Dėl pritarimo UAB "Raseinių šilumos tinklais" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


5.. TP-117 Dėl pritarimo UAB "Raseinių autobusų parkas" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


6.. TP-125 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-372 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Raseinių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


7.. TP-97 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


8.. TP-132 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau


9.. TP-139 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau