Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis   [2020-08-13]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-251 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 1
Bulotas Vytautas,
Prieš: 0


2.. TP-252 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-263 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ugdymo įstaigų patalpų, skirtų maisto ruošimui, suteikimo ir eksploatavimo išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 1
Garliauskienė Jūratė,
Prieš: 0


4.. TP-228 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-229 Dėl Raseinių rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020-2022 metų programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-240 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 1
Bulotas Vytautas,
Prieš: 0


7. . TP-266 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-242 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-248 Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 1
Bulotas Vytautas,
Prieš: 0


10.. TP-245 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo ir apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-246 Dėl Raseinių r. Šiluvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-250 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-256 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. TP-257 Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-258 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-186 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.. TP-259 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17.. TP-261 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18.. TP-270 Dėl Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų apdovanojimų už brandos egzaminų rezultatus nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19.. TP-267 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 1
Garliauskienė Jūratė,
Prieš: 0


20.. TP-255 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.. TP-273 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22.. TP-260 Dėl visuomeninės organizacijos Raseinių rajono jaunimo reikalų tarybos likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0