Raseinių rajono
savivaldybė

Paieška

Posėdžių archyvas


8-ojo šaukimo tarybos posėdis Nr. 27   [2016-12-15]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Gunevičius Rimas, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 1
Bautronis Andrius,
Prieš: 0


2. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-352 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVADYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Gunevičius Rimas, Bautronis Andrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. DĖL DANUTĖS ENČERIENĖS ATLEIDIMO IŠ RASEINIŲ R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Gunevičius Rimas, Bautronis Andrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių lopšelio-darželio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Bautronis Andrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. DĖL BŪSTO NUOMOS PRATĘSIMO IR SĄLYGŲ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Bautronis Andrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-394 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVUI ,,AGROAVES GROUP“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Lukminaitė Dovilė,
Susilaikė: 9
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Prieš: 13
Visockienė Gerda, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas,


8. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMOŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVUI ,,AGROAVES GROUP“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Bulotas Vytautas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 8
Bartkus Ričardas, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Lukminaitė Dovilė, Gricius Algirdas,
Prieš: 15
Visockienė Gerda, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Šulinskas Gytis,


9. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO UAB „BORDENA“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Bautronis Andrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMOUAB „BORDENA“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Bautronis Andrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.TS-148 „DĖL SAVIVALDYBĖS KOMITETŲ SUDARYMO IR KOMITETŲ PIRMININKŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Bautronis Andrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Bartkus Ričardas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 4
Visockienė Gerda, Kilčauskas Antanas, Kunigiškis Giedrius, Bautronis Andrius,
Prieš: 4
Tamaliūnas Mingaudas, Kaupaitienė Diana, Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė,


13. DĖL SLAPTO BALSAVIMO REZULTATŲ PATVIRTINIMO IR JONO KURLAVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 4
Kilčauskas Antanas, Kunigiškis Giedrius, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Prieš: 2
Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas,


14. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO Į PAREIGAS SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 5
Kunigiškis Giedrius, Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bautronis Andrius,
Prieš: 0


15. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO   Išsamiau
Pasisako:
Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Bautronis Andrius, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas, Gricius Algirdas, Gedminas Pranas, Gedminas Pranas, Gricius Algirdas, Kunigiškis Giedrius, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Bautronis Andrius, Gricius Algirdas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Gricius Algirdas, Užemeckas Kęstutis, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis, Gricius Algirdas, Kunigiškis Giedrius, Gricius Algirdas, Bardauskas Alfredas, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Visockienė Gerda, Gricius Algirdas, Bardauskas Alfredas, Gricius Algirdas, Užemeckas Kęstutis, Gricius Algirdas, Kunigiškis Giedrius, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Bautronis Andrius, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas,

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Šulinskas Gytis,
Susilaikė: 4
Kunigiškis Giedrius, Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Bautronis Andrius,
Prieš: 0