Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2020-04-03   [2020-04-03]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


5.. TP-76 „Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo“   Išsamiau


10.. TP-38 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo   Išsamiau


11.. TP-109 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais   Išsamiau


7.. TP-123 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-143 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo“   Išsamiau


8.. TP-81 „Dėl Savivaldybės būsto pardavimo“   Išsamiau


9.. TP-113 „Dėl pritarimo projektui „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas““   Išsamiau


6.. TP-100 „Dėl 2020 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“   Išsamiau


13.. TP-92 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties nr. SR-108 pakeitimo   Išsamiau


12.. TP-120 „Dėl nuomos konkurso organizavimo Raseinių m. prekyvietės operatoriaus parinkimui“   Išsamiau


1.. TP-95 „Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“   Išsamiau


4.. TP-122 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įstatinio kapitalo didinimo“   Išsamiau


2.. TP-70 „Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn“   Išsamiau


3.. TP-94 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Raseinių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“   Išsamiau