Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2017-08-21   [2017-08-21]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-299 Dėl piniginės paramos mirusio garbės piliečio dalinėms laidojimo išlaidoms apmokėti   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-277 Dėl gyventojų apklausos organizavimo   Išsamiau


4. TP-279 Dėl pritarimo priemonei ”Raseinių Švč. Trejybės cerkvės remonto darbų finansavimas”   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-295 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-296 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvi   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-288 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau


8. TP-282 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-284 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių šilumos tinkla   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-285 Dėl Ariogalos sodininkų bendrijos "Dubysa" finansavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-289 Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos a   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Kenstavičius Česlovas,
Prieš: 0


12. TP-291 Dėl savivaldybės turto investavimo į VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro "Atra   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Skamarakas Matas,
Prieš: 0


13. TP-308 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirti   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0