Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2016-08-22   [2016-08-22]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-318 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-147 "Dėl Ra   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Jacikas Valdemaras,
Susilaikė: 1
Karabinas Vidmantas,
Prieš: 2
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas,


3. TP-323 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biulet   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-324 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus slapto balsavimo rezultatų patv   Išsamiau


5. TP-321 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir jo pe   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-298 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvi   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-299 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-315 Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-302 Dėl pritarimo projektui "Seniūnijų centrų viešosios infrastruktūros sutvarkymas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-307 Dėl pritarimo projektui "Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Di   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-295 Dėl 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-26 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 metų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-296 Dėl dotacijos skyrimo UAB "Raseinių vandenys" inžinerinių tinklų iškėlimui iš žemės sklypo La   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 1
Karabinas Vidmantas,
Prieš: 3
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas,


13. TP-320 Dėl UAB "Raseinių šilumos tinklai" patikslintos ilgalaikės 2014-2017 metų reguliuojamos veikl   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-282 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-284 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų neki   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-288 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-291 Dėl 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB "Raseinių šilumos tinklai"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Kilčauskas Antanas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Jacikas Valdemaras,
Prieš: 1
Nacius Steponas,


18. TP-292 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajam   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-325 Dėl specialaus tipo maršrutų įkainių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-301 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. TP-314 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. TP-322 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. TS-182 "Dėl sa   Išsamiau


23. TP-330 Dėl Raseinių rajono krepšinio klubo "Žemaitis" dalinio finansavimo   Išsamiau


24. TP-281 Dėl Janinos Karvelienės aprūpinimo socialiniu būstu   Išsamiau


25. TP-331 Dėl pavedimo Kontrolės ir audito tarnybai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0