Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2016-08-22   [2016-08-22]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-318 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-147 "Dėl Ra   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Jacikas Valdemaras,
Susilaikė: 1
Karabinas Vidmantas,
Prieš: 2
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas,


3. TP-323 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biulet   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-324 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus slapto balsavimo rezultatų patv   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-321 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir jo pe   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-298 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvi   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-299 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-315 Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-302 Dėl pritarimo projektui "Seniūnijų centrų viešosios infrastruktūros sutvarkymas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-307 Dėl pritarimo projektui "Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Di   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-295 Dėl 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-26 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 metų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-296 Dėl dotacijos skyrimo UAB "Raseinių vandenys" inžinerinių tinklų iškėlimui iš žemės sklypo La   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 1
Karabinas Vidmantas,
Prieš: 3
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas,


13. TP-320 Dėl UAB "Raseinių šilumos tinklai" patikslintos ilgalaikės 2014-2017 metų reguliuojamos veikl   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-282 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-284 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų neki   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-288 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-291 Dėl 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB "Raseinių šilumos tinklai"   Išsamiau


18. TP-292 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajam   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-325 Dėl specialaus tipo maršrutų įkainių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-301 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. TP-314 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. TP-322 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. TS-182 "Dėl sa   Išsamiau


23. TP-330 Dėl Raseinių rajono krepšinio klubo "Žemaitis" dalinio finansavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. TP-281 Dėl Janinos Karvelienės aprūpinimo socialiniu būstu   Išsamiau
Pasisako:
Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Nacius Steponas, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas, Kilčauskas Antanas,25. TP-331 Dėl pavedimo Kontrolės ir audito tarnybai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0