Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2017-09-26   [2017-09-26]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-309 Dėl Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus paminėjimo 2017 m   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 1
Nacius Steponas,
Prieš: 0


3. TP-315 Dėl pritarimo techninio projekto "Mokslo paskirties pastato-mokyklos, Raseinių m., Kalnų g.3,   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-313 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-321 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų (išskyrus mokyklas, vykdančias   Išsamiau


6. TP-334 Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Raseinių rajone 2017-2020 metų programos,   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 1
Nacius Steponas,
Prieš: 0


7. TP-322 Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Girkalnio darželį, prijungiant prie Raseinių r. Girkal   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 1
Babonienė Ona,
Prieš: 0


8. TP-312 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. TS-234"Dėl mokesč   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-328 Dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-317 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-332 Dėl leidimo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai nuomotis lengvąjį tarnybinį automobilį   Išsamiau


12. TP-310 Dėl mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


13. TP-311 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-266 "Dėl sp   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-327 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-265 "Dėl sp   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0