Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2018-12-10   [2018-12-10]1. Darbotvarkės tvirtinimas BAUTRONIS ANDRIUS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos buveinės pakeitimo bei nuostatų tvirtinimo AUDRONĖ LUKAUSKIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. DĖL PAVEDIMO KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI AUDRONĖ LUKAUSKIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. DĖL RELIGINIO TURIZMO ŠILUVOJE SKATINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO INDRĖ ANTANAITIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS TARYBOS PATVIRTINIMO SILVIJA ČIŽAITĖ-RUDOKIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. DĖL PRITARIMO STEIGTI RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ RASEINIŲ RAJONO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRĄ GINTARĖ ŽEMGULĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO REGINA PETREIKIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME REGINA PETREIKIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Raseinių r. Nemakščių darželio nuostatų patvirtinimo REGINA PETREIKIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. DĖL MODESTO MIKOLAIČIO APDOVANOJIMO UŽ AUKŠTUS REZULTATUS SPORTO SRITYJE REGINA PETREIKIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. DĖL 2018 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO DALIA ANDRIULIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-457 DĖL VAIKAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, NEMOKAMŲ PIETŲ SKYRIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE   Išsamiau


13. TP-464 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys" įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0