Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2019-12-17   [2019-12-17]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-371 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. TP-381 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-373 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-374 Dėl savivaldybės būsto pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-375 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-376 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-377 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos įkainio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-390 Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-378 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-387 Dėl nuompinigių už Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Visockienė Gerda, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0