Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2019-10-23   [2019-10-23]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl Raseinių r. Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės darželio, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Viduklės darželio nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl Raseinių r. Ilgižių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Šiluvos gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Šiluvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-174 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Raseinių dienos centrui “Vilties takas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos atlikto Raseinių meno mokyklos ribotos apimties finansinio audito ataskaitos   Išsamiau