Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2018-03-20   [2018-03-20]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-90 Dėl pritarimo Raseinių vaikų globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-107 Dėl pritarimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų direktoriaus 2017 metų veiklo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-106 Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro visuotiniame dalininkų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-99 Dėl pritarimo 2017 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skir   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-100 Dėl 2018 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų p   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-109 Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Rasein   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-134 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto organizavimo tvar   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-83 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirti   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-108 Dėl VšĮ Raseinių greitosios medicinos pagalbos stoties valdymo struktūros patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-128 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-89 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-28 "Dėl pritari   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,


13. TP-112 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programos pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-122 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 1
Juška Edgaras,
Prieš: 1
Radčenko Aldona Ona,