Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2019-09-25   [2019-09-25]1. DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl asociacijos ,,Raseinių krepšinis“ finansavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo TS-377 Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,


6. Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl investuotų lėšų į UAB „Raseinių vandenys“ panaudojimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Radčenko Aldona Ona, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 1
Gricius Algirdas,
Prieš: 0


10. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SPORTO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS PRIE RASEINIŲ R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZIJOS“ ĮGYVENDINIMUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENININIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-21 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Radčenko Aldona Ona, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 1
Gricius Algirdas,
Prieš: 0


14. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Radčenko Aldona Ona, Tamaliūnas Mingaudas,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Gricius Algirdas,