Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2017-11-20   [2017-11-20]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-383 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-361 Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-381 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-337 "Dėl Rasei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-382 Dėl pritarimo viešojo ir privataus subjektų partnerystės projekto "Naujų kapinių įrengimas Du   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-377 Dėl pritarimo projektui "Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių miestelio katilinės rekonstru   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-384 Dėl pritarimo projektui "Šilumos tiekimo tinklų plėtra Raseinių mieste, nuo Dominikonų iki Ba   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-385 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo Raseinių mieste   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


9. TP-391 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 1
Vazgys Jonas,
Prieš: 0


10. TP-380 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-399 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvuosius automobilius   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0