Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2020-04-24   [2020-04-24]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


1.. TP-98 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


2.. TP-83 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


3.. TP-89 Dėl pritarimo 2019 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų panaudojimo ataskaitai   Išsamiau


4.. TP-90 Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


5.. TP-125 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-372 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Raseinių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


6.. TP-97 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


7.. TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo   Išsamiau


8.. TP-132 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau


9. . TP-135 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


10.. TP-136 Dėl VšĮ Raseinių ligoninė 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


11.. TP-137 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


12.. TP-138 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


13.. TP-141 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


14.. TP-140 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau