Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2016-01-25   [2016-01-25]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-24 Dėl Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-13 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo AB "Grąžtai"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 1
Kenstavičius Česlovas,
Prieš: 0


4. TP-14 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo AB „Grąžtai“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 1
Kenstavičius Česlovas,
Prieš: 0


5. TP-25 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB "Raseinių autobusų parkas"   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-17 Dėl atlygintinų teikiamų privalomų paslaugų tarifų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-2 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-3 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-4 Dėl turto, reikalingo šilumos tiekimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB "Raseinių šilumos tinkla   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-8 Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-9 Dėl 2015 m. Raseinių rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitos patvir   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-12 Dėl Raseinių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-33 Dėl 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 2
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas,
Prieš: 2
Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,


14. TP-35 Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-10 Dėl pritarimo projektui "Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-11 Dėl pritarimo projektui „Viduklės miestelio bendruomenės infrastruktūros gerinimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-15 Dėl pritarimo Raseinių hipodromo valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties projektui   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-18 Dėl pritarimo projektui "Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-21 Dėl pritarimo projektui "Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojan   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-23 Dėl pritarimo projektui "Raseinių m. V. Kudirkos kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų p   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. TP-26 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. TP-30 Dėl pritarimo projektui "Nuotekų surinkimo inžinerinių tinklų statyba Raseinių r. sav., Rasein   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. TP-41 Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo   Išsamiau