Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2018-12-12   [2018-12-12]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. DĖL PAVEDIMO KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. DĖL PLANINIO VIETŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMUOSE   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. DĖL RELIGINIO TURIZMO ŠILUVOJE SKATINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-443 Dėl pritarimo steigti Raseinių rajono savivaldybės viešąją įstaigą Raseinių rajono jaunimo užimtumo centrą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. DĖL MODESTO MIKOLAIČIO APDOVANOJIMO UŽ AUKŠTUS REZULTATUS SPORTO SRITYJE   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO   Išsamiau


13. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-342 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-27 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. DĖL 2018 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0