Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2019-06-17   [2019-06-17]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Jacikas Valdemaras, Rimkienė Aurelija, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-92 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais pakeitimo   Išsamiau


3. Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Jacikas Valdemaras, Rimkienė Aurelija, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo projekte Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis dalyvaujančioms mokykloms   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Jacikas Valdemaras, Rimkienė Aurelija, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo ir apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Jacikas Valdemaras, Rimkienė Aurelija, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl leidimo Raseinių r. Gylių mokyklai-daugiafunkciam centrui steigti ikimokyklinio ugdymo grupę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Jacikas Valdemaras, Rimkienė Aurelija, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo   Išsamiau


8. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Nr. TS-409 „Dėl religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 2
Rimkienė Aurelija, Kveselienė Genovaitė,
Prieš: 1
Jacikas Valdemaras,


9. Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros tarybos sudėties patvirtinimo   Išsamiau


10. Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų strateginio plėtros plano rengimui   Išsamiau


11. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Jacikas Valdemaras, Rimkienė Aurelija, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Jacikas Valdemaras, Rimkienė Aurelija, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0