Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2017-05-23   [2017-05-23]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-218 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-237 Dėl įgaliojimo nustatyti Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams metines už   Išsamiau


4. TP-211 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-228 Dėl autobuso perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB "Raseinių autobusų parkas"   Išsamiau


6. TP-207 Dėl pritarimo projektui "Sporto aikštelės įrengimas šalia Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-212 Dėl pritarimo projektui "Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos daugiafunkcio cen   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-209 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-230 Dėl pastatų įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 1
Babonienė Ona,
Prieš: 0


10. TP-213 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos visuotin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-214 Dėl Silvos Morkevičienės atleidimo iš Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus pareigų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-206 Dėl leidimo Raseinių r. Ariogalos lopšeliui-darželiui papildomai steigti ikimokyklinio ugdymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-216 Dėl Raseinių r. Girkalnio darželio direktorės Indrės Matevičienės atleidimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-215 Dėl Indrės Matevičienės skyrimo į Raseinių lopšelio-darželio "Saulutė" direktoriaus pareigas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-219 Dėl leidimo Raseinių lopšeliui-darželiui "Saulutė" papildomai steigti ikimokyklinio ugdymo gr   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-221 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkain   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-236 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo vald   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 1
Babonienė Ona,
Prieš: 0


18. TP-224 Dėl Darijos Lauraitytės ir jos trenerio apdovanojimo už aukštus rezultatus sporto srityje   Išsamiau


19. Informacija dėl jaunimo garantijų iniciatyvų projekto „Atrask save“ įgyvendinimo ir pasiektų rezulta   Išsamiau


20. Dėl "Atrask Raseinius" ....   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0