Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2017-02-20   [2017-02-20]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-67 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas,
Susilaikė: 2
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Prieš: 0


3. TP-63 Dėl garantijos UAB "Raseinių šilumos tinklai" imamai paskolai suteikimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-64 Dėl garantijos UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" imamai paskolai suteikimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-65 Dėl garantijos UAB "Raseinių vandenys" imamai paskolai suteikimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-66 Dėl garantijos UAB "Raseinių autobusų parkas" imamai paskolai suteikimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-60 Dėl leidimo Raseinių kūno kultūros ir sporto centrui pirkti transporto priemonę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-35 Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros visuotiniame dali   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-34 Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-69 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvark   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-42 Dėl socialinių paslaugų kokybės gerinimo užtikrinant nakvynės namų veiklos finansavimą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-55 Dėl pritarimo gatvių apšvietimo modernizavimo Raseinių r. investicijų projekto rengimui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 1
Kilčauskas Antanas,
Prieš: 0


13. TP-37 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų taikymo VšĮ "Raseinių hipodromas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-45 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų taikymo UAB "Žirgos startas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,


15. TP-59 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-71 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-370 "Dėl Rasein   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas,
Susilaikė: 2
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Prieš: 0


17. TP-72 Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-62 Dėl nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0