Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2016-06-21   [2016-06-21]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-262 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-270 Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-256 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-257 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-260 Dėl Raseinių r. Simono Stanevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-261 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo vald   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-265 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0