Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2018-01-23   [2018-01-23]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-4 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-7 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro "Atrask Raseini   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-5 Dėl turto perdavimo Raseinių kūno kultūros ir sporto centrui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-28 Dėl programos "Šiluva-mažoji kultūros sostinė 2018" patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-9 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-25 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirt   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-20 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos   Išsamiau


10. TP-10 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-146 "Dėl nuo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-27 Dėl 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0